Masterplan (her)inrichting N80 Sint-Truiden

Recent is het masterplan voor de landschappelijke (her)aanpassing van de N80 Sint-Truiden afgerond. Het masterplan is uitgetekend door het ontwerpteam OMGEVING samen met MINT voor de verkeerskundige ondersteuning en INFRANEA voor de 3d-visualisatie. Opdrachtgevers zijn de Vlaamse overheid (afdeling wegen en verkeer Limburg en afdeling beleid, mobiliteit en verkeersveiligheid) samen met de stad Sint-Truiden.

Het Team Vlaams Bouwmeester heeft de opdrachtgevers begeleid bij de selectie van het meest geschikte ontwerpteam voor deze opdracht en bij het verdere ontwerpproces.

Masterplan N80

Het resultaat van de opdracht zet de bakens uit voor de toekomstige herinrichting van deze weg op basis van een integrale visie. Naast het verkeerskundig vraagstuk heeft het plan oog voor de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de weg in haar omgeving. Aandacht gaat naar identiteit en eigenheid.

Masterplan N80