Leefbuurt Ottenburg in Ruimte 56 Een integrale aanpak voor de herinrichting van de publieke ruimte

De dorpskern van Ottenburg is een van de zeven buurten die, met ondersteuning van het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en diverse experts, zal worden getransformeerd tot een Leefbuurt. Het publiek domein zal er heringericht worden als een aangename verblijfs- en ontmoetingsruimte, op maat van voetgangers en fietsers, en met meer plaats voor groen en water. In juli 2021 werd een intensief begeleidingstraject aangevat om de ontwerpopgave scherp te stellen voor Leefbuurt Ottenburg. Dit traject resulteerde in de aanstelling van het ontwerpteam 1010 Architecture Urbanism, dat in samenwerking met Plant en Houtgoed, TML en PREO in oktober 2022 aan de slag gegaan is met de uitvoering van de opdracht.

Lees de bespreking van dit traject door projectregisseur Leefbuurten Eline Aerts in Ruimte 56.