De Academische Werkplaats in 2023 De Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AW DI) komt op kruissnelheid

2023 wordt een jaar waarin we met de AW DI volop verder aan de slag gaan. We starten diverse Lerende Netwerken op en gaan aan de slag met de (onder andere juridische) kaders via een breed traject. We verzamelen en verbinden zo ervaringen en kennis en brengen mensen vanuit verschillende perspectieven samen in de Lerende Netwerken.

Sluitstuk van deze acties is het Colloquium dat op 13 oktober zal plaatsvinden. Save the date!

februari 2023 - augustus 2023: Lerende netwerken.

Om verder vorm te geven aan de Academische Werkplaats en de link tussen de kennisontwikkeling en de praktijk te garanderen, wordt een lerend netwerk opgericht.

De bedoeling van dat lerend netwerk is om actief linken te leggen naar verschillende beleidslijnen en initiatieven te onderzoeken.

Het lerend netwerk wordt bewust intersectoraal samengesteld, maar met bijzondere aandacht voor de mensen waarom het gaat: personen met een handicap die gebruik maken van zorg en ondersteuning, hun netwerk en professionals. We willen verschillende perspectieven samenbrengen om zo mogelijkheden te verkennen om iedereen op zijn of haar manier volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Het lerend netwerk zal in 2023, 2024 en 2025 jaarlijks een aantal inspiratie-, denk- en werksessies organiseren waarin we samen rond facetten van de-institutionalisering zullen reflecteren.

13 oktober 2023: Colloquium

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Via onze nieuwsbrief en onze website blijft u op de hoogte van verdere details over dit event.