Meesterproef 2010 uit de startblokken

Begin september is de Meesterproef 2010 van start gegaan met twee initiatiedagen waarop de projecten van deze 7de editie zijn voorgesteld en bezocht.

De Meesterproef is een initiatief van de Vlaamse Bouwmeester dat jonge getalenteerde ontwerpers en kunstenaars de kans biedt om via een overheidsopdracht van beperkte omvang ervaring op te doen. Net als bij de vorige editie is gekozen voor een gevarieerd pakket van projecten binnen eenzelfde centrumstad. Na Kortrijk is de stad Gent deze keer de publieke opdrachtgever van dienst.

Met de voorgestelde opdrachten reiken de Gentse stadsdiensten een boeiende mix van thema's en ontwerpdisciplines aan. In lijn met de procedure van de Meesterproef gaat het om relatief kleinschalige projecten die op korte termijn kunnen uitgevoerd worden. De punctuele ingrepen kaderen evenwel telkens binnen een ruimere beleidsstrategie. Het zijn relevante en uitdagende opdrachten, cruciaal voor de stapsgewijze transformatie van de stad. Naast een concreet ontwerpvoorstel kan de opdracht ook gericht zijn op de uitwerking van een concept, scenario of masterplan. 

Het pakket van projecten omvat:


- het ontwerp van twee jeugdhuizen in de dichtbevolkte wijken van de 19de eeuwse gordel (El Paso, Rabot / De Bonte Was, Dampoort)
- de herinrichting van twee binnenstedelijke buurtparkjes (Visserijpark / Willem de Beersteeg)

- de uitwerking van de recreatieve 'rode draad' voor de Rabotwijk met een concreet ontwerpvoorstel voor twee plekken (kerkomgeving Bij Sint-Jozef / groenzone Opgeëistenlaan-Blaisantvest-Neuseplein)

- de transformatie van de grindbakken van de Oude Dokken tot een nieuwe recreatieve buitenruimte als startinitiatief voor het te ontwikkelen stadsdeel (masterplan OMA)
- een stedenbouwkundige studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site bij de Maria Goretti Kerk tot kwalitatief verblijfsgebied tussen een aantal gemeenschapsfuncties
- een typologisch onderzoek naar de potenties van kleine percelen of woningen (maximaal 4m gevelbreedte) als drager voor kwalitatief wonen in de stad