Book launch ‘Designing the Future’ op 18 april 2018

Op woensdag 18 april om 19u presenteren Architecture Workroom Brussels, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam IABR de nieuwe publicatie Designing the Future, een ‘werkboek’ over ontwerpend onderzoek als hefboom voor maatschappelijke transitie.

Verschillende globale uitdagingen manifesteren zich vandaag als complexe ruimtelijke vraagstukken. Ontwerp blijkt een krachtig medium om de noodzakelijke veranderingsprocessen te verbeelden, vorm te geven en zo nodig bij te sturen. Dit boek bundelt de inzichten uit de reeks rondetafels en lezingen die de initiatiefnemers van december 2016 tot februari 2017, onder de noemer ‘Designing the Future’, hebben gewijd aan de thema’s mobiliteit, zorg, wonen, de productieve stad, open ruimte, water en het stedelijk metabolisme. Een zeer divers gezelschap van ambtenaren, academici, ontwerpers, bezielers van burgercoöperatieven, projectontwikkelaars, activisten, (sociaal) ondernemers, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, adviseurs, studenten en investeerders, afkomstig uit zowel België als Nederland, ging er in gesprek, op zoek naar een gedeelde agenda om samen vorm te geven aan een betere toekomst.

Het boek vormt geen sluitstuk, maar een stapsteen in de ontwikkeling van een alternatieve werkomgeving. De roep naar een andersoortige praktijk, waarbij alle bestaande expertise en ervaring rond ‘stad maken’ kan worden gebundeld vanuit een gedeelde missie, klinkt immers steeds luider. In die zin sluiten de ‘Designing the Future’ werksessies en het boek ook aan bij de ambitie van de IABR 2018+2020 THE MISSING LINK, die via langere leer- en ontwikkelingstrajecten, zoals het Delta Atelier, de urgente opgaven van morgen wil aanpakken.

Programma

19u00 - 19u05

Intro en welkom door Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

19u05 - 19u45

Presentatie van het Designing the Future boek Eerste denkpistes rond een collectief leer- en doeplatform voor ontwerpend onderzoek Els Vervloesem & Joachim Declerck, Architecture Workroom Brussels

19u45 - 20u00

Reacties van het publiek

20u00 - 20u45

Panelgesprek Joachim Declerck gaat in gesprek met Kristiaan Borret (Brussels Bouwmeester), Pascal De Decker (socioloog), Julie Marin (architect, PhD student KULeuven), Edith Wouters (architect, AR-TUR) en Philippe Vandenbroeck (consultant, ShiftN)

20u45 - 21u00

Reacties van het publiek

21u00

Receptie

De boekvoorstelling reeds volzet. U kan zich niet meer inschrijven.