Less Infrastructure, Better Mobility Designing the Future

Van december 2016  tot februari 2017 organiseert het Team Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met VRP, IABR, AWB en de Brusselse Bouwmeester, een reeks publieke lezingen en debatten onder de noemer 'Designing the Future'. In deze sessies, elk gewijd aan een specifiek thema, willen we een gedeelde agenda ontwikkelen voor het ontwerpen van een betere toekomst. De zesde lezing + debat, over de impact van nieuwe (technologische) ontwikkelingen in mobiliteit op onze sterk versnipperde regio, vindt plaats op 9 februari 2017, om 19:00 in het Atelier Bouwmeester.

- lezing door Paul Gerretsen - Vereniging Deltametropool - over de kansen van TOD in de Lage Landen
- lezing door Angelo Meuleman – expert shared mobility bij Taxistop - over de toekomt van gedeelde mobiliteit
- aansluitend gesprek en debat met Pascal Smet (Brussels minister Mobiliteit), Jan Vermeulen (voorzitter Fietsberaad/burgemeester Deinze) en Sidharta Gautama (UGent), gemodereerd door Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels)

Het verkeer zit muurvast. De filekilometers zijn niet meer bij te houden. In onze sterk vernetwerkte regio is mobiliteit een van de grootste uitdagingen. In de eerste plaats is het belangrijk om na te denken over meer compacte ontwikkeling, en het inperken van reis- en transportafstanden. Maar tegelijk staan er op het vlak van mobiliteit diverse omwentelingen op til, met een ingrijpende en directe impact op de inrichting van onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de technologische innovaties die kunnen worden ingezet voor een meer duurzame mobiliteit, de steeds ingrijpendere automatisering van voertuigen, of de snelle opkomst van fiets- en autodelen. Hoe kunnen deze ontwikkelingen worden aangegrepen als kansen om het vervoersnetwerk in onze regio op een meer geïntegreerde manier te herdenken? Hoe kunnen er, in plaats van alles met alles te verbinden om nergens meer te geraken, opnieuw duidelijke keuzes worden gemaakt? Hoe kunnen we de vicieuze cirkel van almaar meer wegen en een toenemend aantal auto’s doorbreken? Hoe kunnen we via een slimmere omgang met onze ruimte en infrastructuur komen tot een beter georganiseerde mobiliteit? De afgelopen tijd is er uit diverse hoeken relevant ontwerpend onderzoek ter zake gebeurd. Door deze kennis en de diverse betrokken partijen samen te brengen, hopen we sneller tot concrete acties en initiatieven in de praktijk te komen.

Datum
09 februari 2017 19u00

Reservatie verplicht
Inschrijven via deze link

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54, 1000 Brussel