Visionary Housing Designing the Future

Van december 2016 tot februari 2017 organiseert het Team Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met VRP, IABR, AWB en de Brusselse Bouwmeester, een reeks publieke lezingen en debatten onder de noemer ‘Designing the Future’. In deze sessies, elk gewijd aan een specifiek thema, willen we een gedeelde agenda ontwikkelen voor het ontwerpen van een betere toekomst. De vijfde lezing + debat, over alternatieve woonmodellen in een veranderende samenleving, vindt plaats op 26 januari 2017, om 19 uur in het Atelier Bouwmeester.

  • lezing door Kristien Ring (consultant in architectuur en stedelijke ontwikkelingsprojecten – oprichter AA projects - auteur van de boeken ‘Self Made City’ en ‘Urban Living’)
  • reflecties en debat met Helmer Rooze (administrateur-generaal Agentschap Wonen-Vlaanderen en transitiemanager Slim Wonen en Leven), Brecht Nuyttens (Stad Kortrijk) en Dirk Somers (Bovenbouw architectuur), gemodereerd door Michiel Dehaene (UGent)
  • slotwoord door Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

Wonen is en blijft een van de hete hangijzers als het gaat over de toekomst van de stad. De verstedelijking neemt toe. Steeds meer mensen willen betaalbaar en goed wonen in de stad. Ook de samenleving verandert. Dynamische processen als migratie, vergrijzing, bevolkingsgroei, wisselende gezinssamenstellingen, verschuivende tijdsbestedingspatronen, veranderende woon-werksituaties vragen om aanpassingen in hoe en waar we wonen. De afgelopen jaren zijn heel wat verfrissende beleidsinitiatieven en (piloot)projecten gelanceerd om de urgenties en uitdagingen op het vlak van wonen op een kwaliteitsvolle manier aan te pakken. Daarbij is onder meer extra aandacht gegaan naar zorgwonen en naar collectieve woonvormen. Hier kunnen al veel lessen uit worden getrokken. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om vooruit te kijken en actief op zoek te gaan naar visionaire alternatieven die een antwoord bieden op de vele uitdagingen voor het wonen van de toekomst.

De lezing van Kristien Ring gaat specifiek in op collectieve woonmodellen. Het is immers niet zozeer de baksteen in onze maag, die het probleem vormt, maar wel de individualistische manier waarop we die woonwens invullen. Het bouwen van individuele huizen op individuele kavels heeft geleid tot onze grote footprint qua landgebruik, energieverbruik en mobiliteit.

Het is duidelijk dat het historische beleid dat de individuele realisatie van onze woonbehoeften stimuleerde en subsidieerde een zeer rijke wooncultuur heeft voortgebracht. De grote betrokkenheid bij de vormgeving van de woonst, het zelf bouwen en soms eigenhandig realiseren, hebben een grote woontevredenheid tot gevolg. Dit is bijzonder waardevol en moeten we niet opgeven. Willen we de ecologische voetafdruk van ons wonen reduceren, dan moeten we wél dichter, collectiever en meer in de nabijheid van dorps- en stadskernen wonen. De vraag is dus hoe we de spreekwoordelijke baksteen met even grote betrokkenheid meer collectief kunnen inzetten.

Baugruppen in Berlijn tonen al enige tijd hoe het ‘collectief’ realiseren van de eigen woonwensen in een stedelijke context kan, hoe dit betaalbare en kwalitatieve woningen oplevert, waarbij ook de burgers mee kunnen bepalen hoe de stad van morgen eruit ziet en werkt. Het Team Vlaams Bouwmeester heeft dan ook Kristien Ring uitgenodigd om het systeem van de Baugruppen toe te lichten en te spreken over hoe de overheid deze collectieve bouwwijze kan ondersteunen. Als stichtende directeur van het Deutsche Architektur Zentrum in Berlijn (2005), als oprichter van het adviesbureau AA-Projects (2011), als redacteur van ‘Selfmade City’- hét overzichtsboek (2013) over de bouwgroepen in Berlijn - en auteur van de recente publicatie ‘Urban Living, Strategies for the Future’ (2015), is zij bijzonder goed geplaatst om het model van de bouwgroepen toe te lichten.

Datum
26 januari 2017 19u00

Reservatie verplicht
Volzet

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54, 1000 Brussel