Bekendmaking laureaten Meesterproef 2010 (Gent, 28/01/2011)

Met een persconferentie en receptie in het Gentse stadhuis hebben de Stad Gent en de Vlaamse Bouwmeester de laureaten van de Meesterproef 2010 bekend gemaakt.


In november 2010 werkte een selectie van jonge getalenteerde ontwerpers en kunstenaars aan concrete opdrachten voor enkele sites in Gent. Het Team Vlaams Bouwmeester, drie externe professionele begeleiders en medewerkers van de Gentse stadsdiensten zorgden voor de nodige ondersteuning. Uit de ingediende voorstellen heeft een jury zeven laureaten gekozen: 

- 01 recreatieve structuur Rabot:
Kunstenaar Paul L. Van Haegenbergh & ontwerper Hans Druart stellen een origineel en attractief modulair concept voor de buurderij voor. De elegante, ergonomische module kan op heel uiteenlopende manieren geschakeld worden. Door de herkenbare vorm, de gebruiksmogelijkheden en de hanteerbaarheid is het een geschikte bouwsteen voor de 'rode draad' van de buurt.

- 02 jeugdhuis El Paso:
Met de inplanting van het nieuwe jeugdhuis verhoogt ontwerper Karel Verstraeten de samenhang en leesbaarheid van het park. Met een aantal gerichte, eenvoudige bewerkingen, transformeert hij het type van de rijwoning tot een veelzijdig publiek gebouw, vreemd en vertrouwd tegelijk.  

- 03 twee parkjes (Visserij & Willem De Beersteeg):
Ontwerper Hans Druart & kunstenaar Roberta Gigante vatten de twee parkjes op als tuinen voor de buurt. Ze zoeken naar de juiste balans tussen intimiteit en openbaarheid, beslotenheid en toegankelijkheid. Bovendien bieden ze een boeiende wisselwerking tussen landschap en kunst: de link met het water wordt aangehaald en toont subtiel het verband met een groter geheel.

- 04 woning op kleine oppervlakte:
Ontwerper Marijn Vanhoutte ontwikkelt een matrix waarin hij de problematiek van kleine rijwoningen thematiseert. Met open geest en een groot inlevingsvermogen formuleert hij voor elk van de thema's meerdere ruimtelijke oplossingen. Zijn concrete voorstellen voor een verbouwing en een nieuwbouwwoning tonen bovendien hoe de keuzes uit de matrix kunnen versmelten tot een overtuigend, kwaliteitsvol ontwerp. 

- 05 jeugdhuis Bonte Was:
Ontwerper Wesley Degreef zet de nieuwbouw van het jeugdhuis in als een middel om de hele site te herstructureren. Hij combineert zijn heldere stedenbouwkundige visie met een aantrekkelijk en speels gebouw. Er ontstaat een boeiend spanningsveld tussen de zachte anarchie van de architectuur en de strakke ordening van de site. 

- 06 grindbakken Oude Dokken:
Door de grindbakken wit te schilderen vormen ontwerper Sarah Melsens & kunstenaar Roberta Gigante deze infrastructuur om tot een tactiel kunstwerk. Met verschillende subtiele ruimtelijke ingrepen maken ze de grindbakken toegankelijk. Er ontstaat een scenografisch wandelparcours met een opeenvolging van coulissen; een maakbare leegte die in de loop van de tijd via allerhande evenementen kan toegeëigend worden.  

- 07 site Maria Goretti:
Ontwerper Annelies De Nijs voelt het karakter van de afgeschermde, ongedefinieerde Maria Goretti site feilloos aan. Aan de hand van drie scenario's stelt ze het verhaal van het binnengebied scherp. De verschillende toegangen tot de site leiden elk naar een 'karakterkamer' met een specifieke sfeer. De grenzen tussen deze kamers benoemt Annelies als 'frictiezones'. Door deze grenszones bewust vorm te geven wordt de lappendeken van plekken leesbaar en bruikbaar.


De Meesterproef wordt een jaarlijkse opportuniteit

De receptie met tentoonstelling van de winnende projecten werd ingeleid door de Gentse schepen Tom Balthazar en de Vlaamse Bouwmeester Peter Swinnen. Ze toonden zich verheugd over deze editie van de Meesterproef. Het hoge kwaliteitsniveau van de voorstellen van de jonge ontwerpers en kunstenaars maakte indruk op de Gentse stadsdiensten. Omgekeerd stelde de Stad Gent zich op als een voorbeeldige bouwheer. Hopelijk zet deze lijn zich door in het vervolg van het proces waarin de laureaten hun ontwerp verder zullen verfijnen en uitvoeren.

De exemplarische samenwerking met de opdrachtgever en de positieve ervaringen van de deelnemers, sterken de Vlaamse Bouwmeester in zijn voornemen om de tweejaarlijkse Meesterproef om te vormen tot een jaarlijks initiatief. De hervormde Meesterproef zal minder deelnemers tellen en een meer geconcentreerde begeleiding krijgen. De focus zal liggen op het intelligent ontwerpen van beperkte projectvragen die, door hun beperkte schaal, bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor de Open Oproep. Door de Meesterproef vaker en gerichter te laten plaatsvinden, wil de Vlaamse Bouwmeester de kans op een daadwerkelijke realisatie van de projecten verhogen en de scholen, academies en universiteiten nog meer aanmoedigen om te durven uitblinken.