‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ in tijdschrift Ruimte Een tussenopname

‘Metropolitaan Kustlandschap’, een gezamenlijk initiatief van de Vlaams Bouwmeester, het departement Ruimte Vlaanderen en Mobiliteit en Openbare Werken, onderzoekt de ontwikkelingsmogelijkheden van de kustzone tot 2100 in het kader van een veranderend klimaat en socio-economische context. In Ruimte 22, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), wordt een tussenopname gegeven van dit ontwerpend onderzoek, dat uitgevoerd wordt binnen het bredere kader van Labo Ruimte, een open samenwerkingsverband dat inzet op beleidsvoorbereidende thema’s.