Traject Metropolitaan Kustlandschap gelanceerd

Het Team Vlaams Bouwmeester heeft in samenwerking met de departementen MOW en RWO een traject ontwerpend onderzoek opgestart rond de Belgische kust. Dit kadert binnen LABO Ruimte, het open samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen & Team Vlaams Bouwmeester.

De studie houdt rekening met een tijdshorizon tot 2100 en wil een aantal bouwstenen  aanreiken voor lopende processen en studies binnen het beleid. De studie zal in fases worden aangepakt en wordt het begeleid door een stuurgroep.

De eerste stap (van 9/2012 tot 1/2013) is een verkennende en methodologische analyse.

Vervolgens zullen de ontwerpopgaves geformuleerd en verbeeld (1/2013-6/2013) worden die in fase 3 (6/2013-2/2014) door verschillende ontwerpteams zullen worden aangepakt.

De eerste fase van deze studie werd d.m.v. een onderhandelingsprocedure gegund aan het team bestaande uit het kennisinstituut Alterra (Wageningen Universiteit, NL) en het stedenbouwkundig bureau BUUR. De volgende fases van de studie zullen binnenkort gepubliceerd worden.