Metropolitaan Kustlandschap 2100 Fase 3, ontwerpend onderzoek, call voor geïntegreerde ontwerpteams

Het LABO RUIMTE traject 'Metropolitaan Kustlandschap' is een samenwerking tussen Ruimte Vlaanderen, MOW en Team Vlaams Bouwmeester. Via kritische analyse en ontwerpend onderzoek worden mogelijke ruimtelijke scenario's voor de ontwikkeling van de kustzone strategisch verbeeld.

De kritsche analyse (fase 1) werd uitgevoerd door Alterra-buur, gevolgd door de strategische definitie van potentiële opgaven ontwerpend onderzoek (fase 2 uitgevoerd door H+N+S –Deltares –Atelier 1:1). Het ontwerpend onderzoek zal zich baseren op 4 themata/landschappen om mogelijke toekomstscenario's voor de kust tegen het licht te houden: natuurlijk landschap, productief landschap verblijfslandschap, mobiliteitslandschap.