Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0239 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

In het kader van Europese financiële steun ter verbetering van de woon- en leefkwaliteit en ter opwaardering van de rurale Westhoek wordt gevraagd een visie te ontwikkelen op de dorpskom van Jonkershove en de ruime omgeving met aandacht voor verkeersveiligheid, in het bijzonder de fietsverbinding naar Merkem en het opmaken van een voorontwerp en ontwerp voor de dorpskernvernieuwing met aandacht voor de inpassing van het huidige marktplein, de school, de pastorij, de kerk met het kerkhof en het geplande cultureel centrum en bibliotheek.

Houthulst OO0239

Volledige studieopdracht voor de dorpskernvernieuwing van Jonkershove

Status project
Locatie bouwplaats

Monseigneur Schottestraat 1, 8650 Houthulst
Merkenmstraat, Steenbeekstraat, Jonkershovestraat, Mgr. Schottestraat

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 nov 2001
Bouwheer

Gemeentebestuur Houthulst

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

55.000.000 BEF (incl. btw) (incl. ereloon)