OAG2302 Ontwerp van drie rust- en belevingsplekken langs de fietssnelweg 20 tussen Halle en Lot

In 2020-2022 maakte de Vlaamse Waterweg nv, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, werk van de heraanleg van het jaagpad tussen Halle en Brussel gelegen langs het kanaal richting Charleroi. Het jaagpad werd verlegd en verbreed naar 4 meter en werd opgenomen in het tracé van de fietssnelweg F20 tussen Halle en Brussel. Er ontstond een comfortabele en veilige route voor functioneel fietsverkeer, die Halle via Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos verbindt met de hoofdstad. Tussen Halle en Lot is het verbrede jaagpad ook een belangrijk segment in het icoonfietsroutenetwerk. Maar liefst drie icoonfietsroutes – de Vlaanderenroute, de Heuvelroute en de Groene Gordelroute – komen er langs.

In dat kader groeide de ambitie om van de F20 tussen Halle en Lot ook een volwaardige recreatieve fietsverbinding te maken, een icoonfietsroute waardig. In de periode 2023-2024 willen de projectpartners langs het segment Halle-Lot enkele recreatieve rust- en belevingsplekken uitbouwen die ook poorten moeten worden naar het bredere toeristisch-recreatief netwerk in de omgeving. Op die manier kunnen recreanten al fietsend of uitrustend genieten van een bijzonder stukje Vlaanderen, en worden ze tegelijkertijd wegwijs gemaakt in een breed aanbod van toeristische attracties en bezienswaardigheden op een steenworp van Brussel.

Met het Strategisch Project Zennevallei werden in 2020 de plannen voor de F20 aangegrepen om een masterplan uit te werken voor het verhogen van het comfortniveau van deze fietsroute, voor de landschappelijk inbedding ervan en voor het uitspelen van de toeristisch-recreatieve attracties in de bredere omgeving. Aan de hand van een locatie- en ontwerpend onderzoek werden een aantal potentiële rust- en belevingsplekken aangeduid en inrichtingsscenario’s verkend.

Vandaag zoekt de provincie Vlaams-Brabant een ontwerpteam om voor drie van deze locaties, gelegen op het segment Halle-Lot van de icoonfietsroute, een rust- en belevingsplek te ontwerpen, die kan aangevuld worden met een servicepunt. Er wordt gevraagd om met een frisse blik te kijken naar het opgemaakte masterplan voor de gehele fietssnelweg F20, dit te herijken en een basisconcept uit te werken voor de voorgestelde belevingsplekken, zodat er een coherente visie ontstaat voor de hele fietssnelweg. In overleg met de opdrachtgever worden drie locaties aangeduid waarvoor vervolgens een detail- en uitvoeringsontwerp wordt opgemaakt en uitgevoerd.

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht: stedenbouw, landschapsontwerp, publieke ruimte

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2302 Ontwerp van drie rust- en belevingsplekken langs de fietssnelweg 20 tussen Halle en Lot Provinciebestuur Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant wil de toeristisch-recreatieve potenties langs de fietssnelweg 20 in de verf zetten met de uitbouw van een aantal rust- en belevingsplekken en zoekt een team dat hiervoor een herkenbare inrichting kan ontwerpen en uitvoeren.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 8 maart 2023, 11 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 20 april 2023…
  • 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 22 mei 2023
  • Presentatie van de offertes op 25 mei2023, vanaf 10 uur.
  • Opmaak ontwerp tegen december 2023.
Ereloon
  • Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €70.000 (excl. btw)
  • Uitvoeringsbudget: € 257.807
  • Dit project wordt ondersteund met subsidies van de Vlaamse overheid. Het project moet volgens de subsidievoorwaarden gerealiseerd zijn tegen 31 december 2024.
vergoeding

Vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts