OAG2220 Ontwerp en uitvoering van een tijdelijke architecturale en artistieke interventie op het domein Rubenskasteel te Elewijt

STORIES UNFOLD is een unieke reeks participatieve pop-upevenementen, die Toerisme Vlaanderen in de komende tien jaar zal organiseren. Doel is om via een artistieke en creatieve benadering tot nieuwe, inspirerende en innovatieve herbestemmingsscenario’s te komen voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Om de twee jaar ‘landt’ STORIES UNFOLD op een Vlaams kasteeldomein met een tijdelijke architecturale interventie. Vanuit verschillende artistieke en wetenschappelijke disciplines wordt vervolgens gedurende enkele maanden een laagdrempelige programmatie ontwikkeld rond de toekomst van het domein en het kasteel in de breedste zin. Het programma verweeft internationale uitstraling met lokale verankering. Het kan gaan om gastronomie, debat (lezing, congres, workshop…), theater, een buurtcafé, dans en performance, muziek, film, tentoonstellingen, installaties, vakantiekampen en schoolnamiddagen.

Het Rubenskasteel was jarenlang in privébezit en werd in 2019 aangekocht door Toerisme Vlaanderen. De aankoop kadert binnen de ambitie om het kasteel te herbestemmen, publiek toegankelijk te maken en te laten uitgroeien tot een pilootproject binnen het nieuwe Vlaamse kastelen- en tuinennetwerk. De naam van het Rubenskasteel verwijst naar de Vlaamse meester Peter Paul Rubens, die het kasteel in 1631 aankocht, grondig liet opknappen tot een luxueuze residentie in renaissancestijl en er samen met zijn echtgenote Helena Fourment woonde tot zijn dood in 1640. De oorsprong van het domein gaat terug tot de 11de eeuw en sinds 1948 is het Rubenskasteel een beschermd monument. Het Rubenskasteel ligt op een boogscheut van Brussel en Mechelen, op de strategische as Brussel – Antwerpen. Het bestaat uit een prachtig gebouwencomplex met ophaalbrug en slotgracht, gelegen in een sfeervolle groene omgeving met neerhof, tuinen, graslanden, vijvers en bomen. Het domein is zo’n 5 ha groot en grenst aan een bos van zo’n 80ha.

De opdracht betreft het ontwerpen en realiseren van een tijdelijke architecturale en artistieke interventie op het domein van het Rubenskasteel. De interventie vormt het hart van het evenement STORIES UNFOLD en moet de aandacht vestigen op het kasteeldomein, zijn potenties en toekomst. Via de tijdelijke interventie ontstaat een dialoog met het kasteel, het domein en het omringende landschap en worden we geprikkeld om de mogelijkheden ervan te verkennen. Verwondering, ontdekking, verbeelding, beleving, ontmoeting, participatie en samenwerking staan daarbij centraal.

De tijdelijke interventie dient beschutting te bieden tegen regen en zon, en ruimte voor 150 tot 200 zitplaatsen. Ze dient de programmatie en de werking van het evenement maximaal te ondersteunen in al zijn facetten. Het ontwerp zet in op tijdelijk gebruik en circulariteit. De mogelijkheid om een deel of het geheel van de interventie na het event een permanente functie te geven op het kasteeldomein, dient onderzocht te worden. Mogelijk kan die herbestemming ook buiten het domein liggen.

EventFlanders is hiervoor op zoek naar een ambitieus ontwerpteam. Om de context te bevragen, betekenis toe te voegen, de verbeelding te prikkelen, kortom de opdrachtgever en het publiek de plek te laten beleven met alle zintuigen, kan de samenwerking met een kunstenaar zinvol zijn. Belangrijk is ook de mate waarin het ontwerpteam zich enthousiast toont om samen met het projectteam van STORIES UNFOLD (EventFlanders, een eventbureau, een expert participatie, een erfgoedexpert en een artistiek programmator) na te denken over het hele project. Met deze uitdagende ontwerpopdracht wil EventFlanders de kans geven aan jonge ambitieuze ontwerpteams om een tijdelijke architecturale en artistieke interventie te ontwerpen en te realiseren op het prachtige domein Rubenskasteel.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2220 Ontwerp en uitvoering van een tijdelijke architecturale en artistieke interventie op het domein Rubenskasteel te Elewijt Toerisme Vlaanderen - EventFlanders

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks STORIES UNFOLD, die om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste editie van STORIES UNFOLD zoekt EventFlanders, in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester, een ambitieus en multidisciplinair team voor het ontwerpen en uitvoeren van een tijdelijke architecturale en artistieke interventie op het domein van het Rubenskasteel te Elewijt. 

Aanmelden

Vul het interesseformulier in voor 29 augustus 2022 om 11 uur. 

Interesseformulier

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot maandag 29 augustus om 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers en plaatsbezoek zijn voorzien op vrijdag 2 september 2022 om 13 uur.
  • Vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 23 september 2022 om 13 uur.
  • Presentatie van de offertes op woensdag 28 september 2022, vanaf 13 uur.
  • De laureaat gaat vanaf midden oktober samen met de opdrachtgever aan de slag.
  • De tijdelijke interventie moet in juli 2023 gerealiseerd zijn, zodat de eerste editie van STORIES UNFOLD kan plaatsvinden van augustus t.e.m. oktober 2023.
ereloon
  • Voor het uitvoeringsontwerp wordt een forfaitair bedrag voorzien van 50.000 euro (excl. btw). Voor de uitvoering van de werken wordt een ereloonpercentage afgesproken in offertefase.
  • Voor de realisatie is een bouwbudget voorzien van 255.000 euro (excl. btw, incl. erelonen).
Vergoeding

Vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Jouri De Pelecijn