Luchtfoto begraafplaats Kontich Luchtfoto begraafplaats Kontich

OAG2005 Ontwerp afscheidsruimte begraafplaats Kontich centrum

De gemeente Kontich wil op de hoofdbegraafplaats van Kontich een serene afscheidsruimte bouwen. Bij het betreden van de begraafplaats langs de Duffelsesteenweg bevindt er zich aan de linkerzijde een plaats waar een dergelijke ruimte kan voorzien worden.

De ruimte moet de mensen de mogelijkheid geven om, beschut tegen regen, wind en omgevingslawaai, afscheid te nemen van een dierbare. Door de specifieke locatie, naast een lokale ontsluitingsweg, dient de nodige aandacht te gaan naar het ondervangen van verkeersgeluid.

Zowel het krappe budget als de context vragen om een eenvoudig ontwerp dat enkel bestaat uit essentiële elementen zoals een dak, wanden en eventueel kolommen. Tegelijkertijd moet de afscheidsruimte een zekere symboliek, spiritualiteit en belevingswaarde uitstralen. De constructie moet meer zijn dan een ‘schuilruimte’ of een ‘afdak’.

Elementen die de aandacht kunnen afleiden en de sereniteit van het afscheidsmoment in het gedrang kunnen brengen, moeten achterwege blijven. Het gekozen materiaal en de vormentaal dienen de sereniteit te ondersteunen en er zeker niet mee in concurrentie te gaan. Het betreft een volledige studieopdracht. De ontwerper zal dus niet alleen instaan voor het ontwerp, maar wordt verondersteld de opdracht te coördineren tot en met de uitvoering. De gemeente Kontich moedigt jonge ontwerpers met verfrissende ideeën aan om zich voor deze opdracht kandidaat te stellen.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2005 Ontwerp afscheidsruimte begraafplaats Kontich centrum Gemeentebestuur Kontich

De gemeente Kontich wil een sobere en ingetogen afscheidsruimte bouwen op de begraafplaats in Kontich Centrum. Zij zoekt een ontwerpteam met architecturale kennis en ervaring voor het ontwerp van een beschutte ruimte waar men in alle sereniteit afscheid kan nemen van de overledene. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

Voor het geheel van de opdracht wordt een geraamd bouwbudget voorzien van max. 40.000 euro (excl. btw).

Gelet op de beperkte omvang van de opdracht zullen de prestaties vergoed worden volgens regietarief.

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 19 juni 2020, 13.00 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 2 juli 2020, 14.00 uur
  • Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 24 augustus 2020, voor 13.00 uur
  • Presentatie offertes: 3 september 2020, vanaf 14.00 uur
  • Streefdatum opmaak ontwerp: december 2020.
Vergoeding

Maximaal drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1000,- euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact