Bouwmeester Scan Erpe-Mere Bouwmeester Scan Erpe-Mere

Bouwmeester Scan Erpe-Mere

Situering van de gemeente

Ligging en context

Erpe-Mere is gelegen aan de rand van de sterk verstedelijkte Vlaamse Ruit. De snelweg de E40 doorkruist de gemeente en biedt zo tewerkstellingspotentieel. Het wordt daarnaast doorkruist door de spoorwegen Brussel Oostende en Brussel Kortrijk. De gemeente ligt
op de grens met het regionaalstedelijk gebied Aalst. Binnen de grenslijn ligt (een deel van) het kleinhandelslint langs de N9 (de zone Vijfhuizen). Dit zorgt er voor dat de baanwinkels in deze zone naar de toekomst toe nog beperkt zullen kunnen uitbreiden. 

Erpe-Mere behoort tot het regionaal landschap Vlaamse Ardennen. De Oost-Vlaamse gemeente bevindt zich echter niet tot het kerngebied, maar tot het eerder ‘zachtgolvende’ noorden. Dit landschap, voornamelijk aan de westelijke oever van de Dender, wordt gestructureerd door beekvalleien en heuvelruggen. In Erpe-Mere loopt het project ‘Gestroomlijnd Landschap’ waarbij je in het valleigebied ‘Molenbeek-Serskampse beek’ extra ondersteuning kan krijgen om nieuwe landschapselementen te realiseren. 

Erpe-Mere kan rekenen op de hulp van de Intercommunale SOLVA, hoewel ze merkt dat die ook een beperkte mankracht heeft. Zo wilde de gemeente meedoen met de Open Oproep ‘Verkavelingswijken in transitie’ maar had SOLVA het te druk om de gemeente te helpen bij het opstellen van het dossier. De gemeente zit tevens onder de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Denderland (een samenwerking tussen Erfgoed Denderland, SOLVA en regionaal Landschap Vlaamse Ardennen).

Wat opvalt is dat de gemeente een hoog percentage heeft aan dichte woontypes (appartementen, halfopen en gesloten bebouwing) (63%) ten opzichte van gemiddeld in Vlaanderen (53%) en in overgangsgebied (45%).

Ambitieuze Oost-Vlaamse strategische projecten inspireren

In Oost-Vlaanderen zijn er enkele ambitieuze intergemeentelijke initiatieven die vermeldenswaardig zijn. Ondanks dat de gemeente Erpe-Mere niet in de perimeter van deze strategische projecten ligt, leiden deze onderzoeken tot inspiratie aangezien de gemeente hoogstwaarschijnlijk met dezelfde problemen en uitdagingen kampt. Het strategisch project ‘Oost-Vlaams kerngebied’ speelt in op een verwachte bevolkingsaangroei van maar liefst 15 tot 25% (2017-2020; recent afgerond). Deze aangroei wordt gezien als een hefboom voor het verwezenlijken van andere uitdagingen op vlak van water, energie, mobiliteit, voedsel, zorg en klimaat. Het strategisch plan ‘Ruimte voor water’ koppelt de waterproblematiek (wateroverlast en waterschaarste) aan het verhogen van de leefkwaliteit, het mitigeren van klimaatverandering en het stimuleren van economische groei.

Situering ten opzichte van het gemiddeld ‘overgangsgebied’

Het roosdiagram situeert Erpe-Mere binnen ‘overgangsgebied’. Wat opvalt is dat de gemeente een hoog percentage heeft aan dichte woontypes (percentage appartementen, halfopen en gesloten bebouwing) (63%) ten opzichte van gemiddeld in Vlaanderen (53%) en in overgangsgebied (45%). De groei van dichte woontypes ligt wel lager (0,3%) dan de Vlaamse evenknie (1,7%) of die in overgangsgebied (3,0%). Het aandeel voetgangers (1,7%) en fietsers (9,2%) ligt lager dan het gemiddeld overgangsgebied (respectievelijk 3,0% en 12,3%) en Vlaanderen (respectievelijk 4,0% en 12,9%). Het aandeel personen die het openbaar vervoer neemt (18,7%) ligt wél hoger dan in het gemiddeld overgangsgebied (14,5%) en Vlaanderen (14,7%).

Bouwmeester Scan Erpe-Mere Gemeentebestuur Erpe-Mere

De gemeente Erpe-Mere is 34,41 km² groot en telde 20.606 inwoners in 2022.

 

ontwerpteam

PTA, TRAJECT, M_TECH

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeester Scan Erpe-Mere