We Kopen Samen den Oudaan Small Talk 32

Op 9 mei wordt in het Atelier Bouwmeester het initiatief ‘We Kopen Samen den Oudaan’ voorgesteld, dat vorig jaar werd onderscheiden met het Bouwmeester Label. Het project is gestart als reactie op de tekoopstelling van de huidige politietoren in Antwerpen via een ‘bieding onder gesloten omslag’. De herbestemming van de beeldbepalende toren, die ontworpen is met een publieke functie voor ogen, biedt namelijk een historische kans om via een alternatief ontwikkelingsmodel een meerwaarde te genereren voor buurt en stad.

Het collectief, dat bestaat uit het onderzoeksbureau ndvr en een hele groep geëngageerde Antwerpenaren met diverse expertises,  pleit voor een publiek debat over de kwestie en heeft een proactief onderzoek op de rails gezet. Met de bedoeling tot een bod te komen op basis van een doordacht financieel model, werden verschillende aspecten van de problematiek verkend. De uitdaging om een meer publieke vorm van ontwikkelen te bedenken, legt een aantal fundamentele vragen bloot, waardoor dit onderzoek over veel meer gaat dan enkel dit ene individuele gebouw.

Het onderzoeksproces zal worden voorgesteld aan de hand van drie thema’s: de duurzame renovatie van beschermde of beeldbepalende gebouwen, het zoeken naar alternatieve financieringsmodellen die een meer publieke manier van ontwikkelen kunnen ondersteunen en de spelregels en uitgangspunten voor de coöperatieve programmering van het gebouw. Deze duiden enerzijds hoe de Oudaan als exemplarische case raakt aan verschillende actuele en maatschappelijk relevante discussies en vormen anderzijds de sleutel om niet te vervallen in ‘klassieke’ ontwikkelingsscenario’s.

Met het Bouwmeester Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. De laureaten krijgen een bescheiden budget om hun project verder uit te werken tot een dossier dat ingang kan vinden bij beleidsmakers en administraties.

In het najaar toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van de studie in de wandelgangen van deSingel.