Het bouwproces anders bekeken SmallTalk33

21 juni 2016, 19u - Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59 in Brussel

Op 21 juni ontvangt BC Architects & Studies het Bouwmeester Label 008 voor het onderzoek dat het bureau voerde rond het bouwproces en de traditionele rolverdeling tussen bouwheer, architect en aannemer. BC gaat op zoek naar een meer integrale benadering van dit proces, waarbij de bouwheer soms ook bouwt, de ontwerper materialen produceert of de aannemer mee ontwerpt.

BC Architects & Studies acht het doorbreken van de strakke scheiding tussen verschillende, wettelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden noodzakelijk voor het genereren van architecturale kwaliteit en poëzie in unieke bouwprocessen. De geïntegreerde aanpak die zij momenteel in de praktijk brengen, wordt mede mogelijk door hun keuze voor weinig gestandaardiseerde, ‘laagdrempelige’ bouwmaterialen als aarde en andere op de bouwplaats gewonnen of geproduceerde grondstoffen.

BC kon zo’n geïntegreerd bouwproces reeds toepassen in enkele kleinschalige projecten in België en daarbuiten, en zoekt nu naar manieren om die aanpak op grotere schaal in te zetten: wat kan de volgende stap zijn in de evolutie van het bureau?

Wanneer ontwerpers ook betrokken willen zijn bij de productie en aanwending van specifieke bouwmaterialen, duiken er echter heel wat vragen op rond organisatie en regelgeving. Tijdens deze Small Talk worden een aantal randvoorwaarden en valkuilen belicht.

Met het Bouwmeester Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. De laureaten krijgen een bescheiden budget om hun project verder uit te werken tot een dossier dat ingang kan vinden bij beleidsmakers en administraties.

Verslag

BWMSTR Label

fiche BWMSTR Label 008