Designing With Flows Designing the Future

Van december 2016  tot februari 2017 organiseert het Team Vlaams Bouwmeester, in samenwerking met VRP, IABR, AWB en de Brusselse Bouwmeester, een reeks publieke lezingen en debatten onder de noemer 'Designing the Future'. In deze sessies, elk gewijd aan een specifiek thema, willen we een gedeelde agenda ontwikkelen voor het ontwerpen van een betere toekomst. De derde lezing + debat, over de stad als metabolisme, als een voortdurende stroom van grondstoffen, mensen en kapitaal, vindt plaats op een nog te bepalen datum.

Bij het ontwerpen met stromen vormt de stad als stedelijk metabolisme het uitgangspunt. Naar analogie met een levend organisme, wordt de stad beschouwd als een ecosysteem. De stad wordt niet langer gezien als een statisch, afgebakend territorium, maar als een voortdurende stroom van goederen, kapitaal en mensen. In een geglobaliseerde wereld kan deze visie op een toenemende belangstelling rekenen, zowel bij wetenschappers, beleidsmakers als ontwerpers. Zo zijn er de afgelopen jaren tal van studies uitgevoerd, waarbij de diverse stromen van materialen, nutriënten, water en andere energievormen die de stad binnen- en buitengaan op een mathematische of statistische manier in kaart zijn gebracht. Tegelijk vormt metabolisme als concept ook de aanleiding om allerlei politieke, ecologische, economische en maatschappelijke systemen te gaan herdenken. Daar tegenover staat dat de praktische toepassing, en in het bijzonder de ruimtelijke vertaling van dit concept momenteel eerder beperkt is. Vanuit een sterk geloof in het potentieel van deze benadering voor meer circulaire, inclusieve en veerkrachtige steden, zijn er in onze regio recent diverse boeiende experimenten opgestart. Het komt er nu op aan om de ideeën, inzichten en expertise die hieruit zijn voortgekomen, verder te gaan uitbouwen. Door kennis uit te wisselen, en samen met diverse partijen de agenda te bepalen voor de cruciale vervolgstappen, kunnen we ook in de toekomst blijven verder denken en ontwerpen vanuit stromen.

Datum
01 december 2016 10u00

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54, 1000 Brussel