Prijs Bouwheer 2009

In 2009 is de Prijs Bouwheer, een Prijs die uitgaat van de Vlaamse overheid en de minister van Bestuurszaken, aan zijn vierde editie toe. Met deze tweejaarlijkse Prijs wil de Vlaams Bouwmeester hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheidsopdrachten aanmoedigen en belonen. Door deel te nemen aan de Prijs Bouwheer krijgen bouwheren de kans om met hun realisaties naar buiten te treden en hun expertise en engagement aan te tonen. De Prijs Bouwheer wil zo een erkenning zijn van opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze belang hechten aan kwaliteit. Tegelijk is de Prijs een uitnodiging voor bouwheren om kennis uit te wisselen en om mee te denken over het bouwbeleid.