Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2014

De Prijs Bouwmeester was tot heden de jaarlijkse prijs van de Vlaamse Overheid voor inspirerend opdrachtgeverschap bij de realisatie van hoogstaande stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten in Vlaanderen.  Vanaf 2014 zal de Prijs Bouwmeester officieel omgevormd worden tot de tweejaarlijkse Prijs Wivina Demeester voor excellent Bouwheerschap.

Wivina Demeester heeft in 1999 als Vlaams Minister van Financiën mee aan de wieg gestaan van het Team Vlaams Bouwmeester. Tevens heeft zij een cruciale rol vervuld in de oprichting van het Vlaams Architectuurinstituut. Als geen ander spant Wivina Demeester zich in opdat de rol van voorbeeldige architectuur, onder meer in de zorgsector, hoog in het vaandel zou gedragen worden. Haar zorgproject Monnikenheide (sinds 1970) is een sterk bewijs van hoe sterke doch gevoelige architectuur het dagelijks leven een wezenlijke meerwaarde verschaft.
 
Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Met de Prijs Wivina Demeester willen wij een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De prijs bekroont die opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De Prijs Wivina Demeester wenst het belang van een voorbeeldig ontwikkelingstraject voorop te plaatsen.

Het realiseren van een bouwwerk is een boeiende maar soms lastige uitdaging. Er is visie voor nodig, zowel architecturaal als functioneel, en de bouwheer moet rekening houden met de omgeving in al haar facetten. Niet alleen de vorm en functie van een gebouw zijn immers van belang, ook een goede dialoog met de eindgebruiker en de andere betrokkenen zijn essentieel.

Met de Prijs Wivina Demeester wordt er publieke en semipublieke bouwheren de kans geboden om aan te tonen hoe ze de samenwerking hebben aangepakt, de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt en de actoren hebben betrokken bij de realisatie. De focus van de Prijs Wivina Demeester is meer dan ooit het maatschappelijk voorbeeldig opdrachtgeverschap. In de beoordeling van de projecten gaat de aandacht vooral naar de bouwheer en het voorbeeldig traject dat die heeft doorlopen.

Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen drie categorieën, ingedeeld volgens de schaal van het project. Zowel masterplannen, architectuuropdrachten als kunst in opdracht komen in aanmerking.

Schrijf uw project in voor de editie 2014 en grijp de kans om met uw project naar buiten te treden, uw engagement en ervaring te delen en het beleid in Vlaanderen mee vorm te geven.

De lancering van de Prijs Wivina Demeester gebeurt in partnerschap met het Vlaams Architectuurinstituut.