Ambition of the Territory Vlaanderen als ontwerp, Engelstalige brochure

In 2011 lanceerde de Vlaams Bouwmeester samen met het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een oproep voor de Vlaamse bijdrage aan de internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2012. Uitgangspunt was de ruimtelijke en architecturale ontwikkeling van de Vlaamse regio binnen een Europese context. ‘The Ambition of the Territory: Vlaanderen als ontwerp’ presenteert een andere kijk op onze bebouwde ruimte en ziet het ontwerp als een middel om complexe maatschappelijke en ruimtelijke claims met elkaar te verzoenen. 

Engelstalige brochure