Samen woningen bouwen

Veel woningbouwcoöperaties in Europa ontstonden tijdens en na beide Wereldoorlogen. Ze zorgden voor een belangrijk aandeel betaalbare huurwoningen. Ons land trok in de naoorlogse periode echter de kaart van het stimuleren van het particuliere woningbezit. Te oordelen naar de bevolkingsprognoses dient zich opnieuw een woningnood aan. Het lijkt daarom zinvol te onderzoeken of dit geen kans is om bij te sturen naar een beter uitgebouwde huurmarkt. Het coöperatieve model verdient het verder bestudeerd te worden omdat het een optie is die zich situeert tussen huur en eigendom in.

Publicatiedatum: 12.09.2013
Auteur: Anne Malliet
Bron: A+ 242