Vlaamse overheid lanceert online woontest 'Thuis in de Toekomst' Hoe gaan we in de toekomst willen en kunnen wonen?

Met 'Thuis in de Toekomst' lanceert de Vlaamse overheid een online woontest die de Vlaming laat stilstaan bij woonwensen en -uitdagingen. Voor lokale overheden is de test een tool om in gesprek te gaan met hun inwoners over het wonen in de toekomst en hierover een dynamiek op gang te brengen. De deelnemende gemeenten ontvangen de resultaten van de respondenten op hun grondgebied en gaan ermee aan de slag om toekomstgericht beleid en acties te ontwikkelen.

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceerde de Vlaamse overheid samen met provincies en lokale besturen Thuis in de Toekomst.

Informatiebron voor steden en gemeenten

Steden en gemeenten kunnen deelnemen aan de campagne door de online woontest gericht onder de aandacht te brengen bij hun inwoners en in gesprek te gaan met hen. De resultaten geven inzicht in wat er leeft bij inwoners en waar (beginnend) draagvlak bestaat voor verandering en actie.

Meer weten? Bekijk hier de info en ondersteuning voor de deelnemende gemeenten.

Online woontest voor inwoners

Sinds 4 februari kunnen inwoners via deze online woontest hun bestuur informatie bezorgen over hoe ze graag willen wonen: wat ze belangrijk vinden en wat niet. Bedoeling is dat de gemeenten samen met hun burgers met de resultaten aan de slag gaan en samen plannen voor de toekomst maken. 

De woontest focust op drie thema's:

  • met meer mensen wonen op minder ruimte
  • meer mensen delen ruimte en materialen
  • meer mensen wonen dicht bij alle voorzieningen.

De woontest biedt u ook al een kleine inkijk in het wonen van morgen. De test geeft inspiratie over hoe realistisch en haalbaar nieuwe woonalternatieven zijn, ook in Vlaanderen.

Nieuwsgierig? Doe hier de woontest.

Inspirerende voorbeelden

Tot slot biedt de website ook voorbeelden van hoe het toekomstig wonen er uit kan zien. Bekijk alle inspirerende voorbeelden op de beeldenbank.

 

Centrale Werkplaatsen Leuven  Architecten: VBM Architecten, Bogdan & Van Broeck, Vectris - Infrabo, Projectontwikkelaar: Matexi