Projectoproep Klimaatwijken Dien uw project in tot 17 augustus 2020

Het Departement Omgeving wil in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap lokale besturen en publieke opdrachtgevers ondersteunen bij  renovatie- en vernieuwbouwprojecten op bouwblok- of wijkniveau. De projecten moeten diverse renovatie- en klimaatmaatregelen aan elkaar koppelen.

Door de klimaatverandering worden woonwijken met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Ze vergen een aangepast ontwerp van de woongebouwen (compacter, beter geïsoleerd, energiezuiniger en beter bestand tegen hitte), een aanpassing van het energieconcept (minder en efficiënter verbruik, meer hernieuwbare energie) en een aanpassing van de publieke ruimte (meer ruimte voor waterbuffering en groen met het oog op klimaatadaptatie en het temperen van de mobiliteitsbehoefte).

Het concept ‘klimaatwijk’ speelt in op twee langetermijnambities van de Vlaamse overheid: de energietransitie enerzijds en kwaliteitsvolle kernversterking en verdichting anderzijds.

We bieden specifieke expertise aan op vlak van ontwerp, energie, juridische, financiële en vastgoedkundige aspecten om tot de opmaak van een duurzame ontwikkelingsstrategie voor een wijk te komen.

De oproep is gericht aan publieke opdrachtgevers (of publiek-private opdrachtgevers met een overwicht van de publieke partner) die over voldoende hefbomen beschikken voor de renovatie van een bouwblok of wijk. Het moet hun intentie zijn om te verdichten of de ruimtelijke organisatie van de wijk te verbeteren, te werken aan een klimaatbestendige publieke ruimte en in te zetten op energieproductie op wijkniveau.

Meer informatie over de projecten die in aanmerking komen, de selectiecriteria en een link naar het invulformulier vindt u op deze website.

Indienen projecten tot 17 augustus 2020

Meer info en indienen

Toelichting projectoproep Klimaatwijken