Team Vlaams Bouwmeester blijft operationeel in coronatijden Neem contact met ons op indien u vragen heeft

Het Team Vlaams Bouwmeester blijft aan het werk in deze ongewone tijden. Het Atelier Bouwmeester is gesloten en de kantoren in het Herman Teirlinck gebouw worden momenteel niet gebruikt. Het Team is echter voltallig online bereikbaar en thuis aan het werk.

We houden de planning van alle lopende projecten en initiatieven zo veel mogelijk aan. Diverse overlegmomenten en selectievergaderingen gaan online door, het indienen van offertes gebeurt digitaal. Specifiek met betrekking tot het verloop van de Open Oproep procedure, gaan we geval per geval na welke de beste optie is voor de organisatie van briefings en sitebezoeken, de presentaties van ontwerpvoorstellen en de vergaderingen van de gunningscommissies. We zorgen er uiteraard altijd voor dat de regels van social distancing in acht genomen kunnen worden.

De voorziene hernemingen van de reizende tentoonstelling ‘Open Oproep’ gaan door, maar de kalender wordt momenteel herbekeken. We berichten hierover van zodra er meer duidelijkheid is.

Wij nodigen publieke opdrachtgevers, ontwerpers, al onze andere partners en opdrachtnemers en de collega’s van de Vlaamse overheid uit om met ons contact op te nemen van zodra zich vragen of bezorgdheden voordoen. We komen samen met u vast tot een goede oplossing!