Studieopdracht nieuw Vlaams museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen wordt niet toegewezen

De minister van Cultuur heeft beslist de studieopdracht voor de bouw van een nieuw Vlaams museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen niet te gunnen. De opdrachtgever is tot de vaststelling gekomen dat sinds de start van de Open Oproep het ambitieniveau van de studieopdracht is geëvolueerd. Hiermee is ook onzekerheid ontstaan over de werkelijke budgettaire impact van het project. Daarnaast vragen ook de architecturale ontwikkeling van Antwerpen Nieuw Zuid en nieuwe inzichten omtrent bebouwing op de kaaien om herziening van de huidige projectdefinitie. Deze laatste is met andere woorden niet langer actueel, net zomin als het voorliggende programma van eisen.  Zoals ook tijdens de beraadslagingen van de gunningscommissie is gebleken, bracht deze onzekerheid de beoordeling en objectieve vergelijking van de offertes in het gedrang. Het was immers niet langer mogelijk, objectief te beoordelen in welke mate de offertes een antwoord konden bieden op de toekomstige behoeften van het M HKA. Het Team Vlaams Bouwmeester betreurt dit, maar heeft ook begrip voor de beslissing. Het Team houdt zich ter beschikking voor de eventuele opstart van een nieuwe procedure in de toekomst. 

Sitefoto's OO3702 nieuwe locatie voor het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen M HKA

Gerelateerde items