Twintig jaar WinVorm Een interview met Els Claessens over de werking van WinVorm op Focus WTV

Dit jaar bestaat WinVorm, net als de Vlaamse Bouwmeester, twintig jaar. WinVorm, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester, telt drie pijlers: een lezingenreeks, de Oproep WinVorm en de kwaliteitskamer. Naar aanleiding van de verjaardag realiseerde Focus WTV een videoreportage. Els Claessens, voormalig voorzitter van de kwaliteitskamer WinVorm, licht de werking toe.

Lezingenreeks WinVorm

Met de lezingen willen de organisatoren bijdragen tot meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie West-Vlaanderen. Het lezingenprogramma is te raadplegen via de website.

De Oproep WinVorm

Deze architectuurwedstrijd werd in het leven geroepen om West-Vlaamse overheden te ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams. Het initiatief helpt openbare besturen die op zoek zijn naar architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Op de website kan u momenteel reeds 80 projecten terugvinden, waaronder 31 realisaties.

De kwaliteitskamer

Deze commissie verleent gratis advies aan West-Vlaamse publieke opdrachtgevers. Daarnaast ondersteunt de kwaliteitskamer ook een dorpenstrategie. West-Vlaamse dorpen die met een ruimtelijk projectvoorstel voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen een subsidie ontvangen. Ook wie andere provinciale of Europese steun vraagt, zoals PDPO of Leader, moet advies vragen aan de kwaliteitskamer.