Studiedag en netwerkmoment: Conceptsubsidie in de kijker Troeven van het instrument in de kijker zetten op 11 december 2023

Op maandag 11 december nodigt het Vlaams Stedenbeleid de steden en ontwerpers uit om samen te komen in het Circularium (Anderlecht) voor een studiedag en netwerkmoment rond de conceptsubsidie. De laatst toegewezen projecten uit de oproep 2023 worden voorgesteld, met daaraan gekoppeld een netwerkmoment tussen de verschillende deelnemers: steden, bureaus, regieteam, juryleden en team stedenbeleid. 

Het instrument conceptsubsidie bestaat ruim twintig jaar. Eerst lag de focus op goed ontwerpend onderzoek en het creëren van de juiste participatievoorwaarden. Doel was om van kansrijke ideeën tot goede geïntegreerde stadsprojecten te komen. Gaandeweg is het instrument breder ingezet. Op dit netwerkmoment willen we de troeven van het instrument nog eens in de kijker zetten. 

De samenleving is in de voorbije decennia geëvolueerd. Nieuwe uitdagingen en thema’s zijn bij stadsvernieuwingsprojecten aan de orde: integrale duurzaamheid, betaalbaarheid, kwaliteit, een mix van woontypologieën, bereikbaarheid, de aanleg van het openbaar domein, het streven naar een klimaatrobuuste stadsontwikkeling, de introductie van het smart verhaal in stadsvernieuwing, participatie en cocreatie… Dit maakt de stadsvernieuwingsprojecten alleen maar uitdagender en de conceptstudies complexer.

Vanuit de steden blijft de nood aan conceptondersteuning groot. Op maandag 11 december nodigen we de steden en de ontwerpbureaus en consortia uit om het instrument conceptsubsidie nog eens duidelijk toe te lichten:

  • Waarvoor dient de conceptsubsidie/conceptstudie?
  • Wat zijn de realistische verwachtingen die de kandiderende steden mogen koesteren?
  • Wat zijn de grenzen van het instrument?
  • Wat wordt er verwacht van de bureaus die de studies uitvoeren?
  • Hoe verloopt zo’n conceptsubsidie procedureel en procesmatig?
  • Wat is de rol van de verschillende partners?
  • Hoe gebeurt de selectie van de bureaus?…

Twee stadsbesturen zullen ook een concrete ervaring met de conceptstudie in hun stad delen, met aandacht voor de procesvoering, de leerervaringen en de tips die ze willen meegeven voor toekomstige conceptstudies.

Last but not least worden de laatst toegewezen projecten uit de oproep 2023 voorgesteld en uitvoerig toegelicht, met daaraan gekoppeld een netwerkmoment tussen de verschillende deelnemers: steden, ontwerpbureaus, regieteam, jury, team stedenbeleid.

Het Circularium is een dynamische plek in Brussel waar, zoals de naam het al zegt, het circulaire een grote rol speelt. In die zin kan deze plek ook de deelnemers inspireren.

Conceptbeeld Overleie Kortrijk

Meer info

Datum 11 december 2023
Uur 10:00 tot 16:00
Locatie het Circularium, Bergensesteenweg 95, Anderlecht

 

Inschrijven tot en met 6 december 2023.