Rapport 'Atelier Diepe Geothermie'

Het 'Atelier Diepe Geothermie' onderzoekt hoe de interactie tussen diepe geothermie en het landschap bepalend kan zijn voor de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en duurzame leefomgeving. Het ontwerpend onderzoek bouwde verder op de inzichten uit de studie ‘Energielandschappen’ en  verliep parallel aan het EFRO-project ‘geothermie 2020’ van VITO, VOKA Kempen en IOK, dat de technologische en maatschappelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van diepe geothermie in de Kempen onderzoekt.

Het ontwerpend onderzoek ‘Atelier Diepe Geothermie’ bekijkt dit vraagstuk expliciet vanuit ruimtelijk oogpunt en exploreert mogelijke ontwikkelingsstrategieën aan de hand van twee cases: de technologiecluster in Mol en het Kolenspoor in Genk. Zij staan voor twee mogelijke ruimtelijke strategieën. In Mol, waar het potentieel voor geothermie hoog is, maar de vraag eerder laag, werd een ‘eilandenaanpak’ onderzocht: een kritische massa aan warmtevragers wordt er bereikt door te clusteren in meerdere eilanden. Rond het Kolenspoor in Genk werkte men met een gekoppelde (of netwerk)aanpak, waarbij verschillende geothermische warmtebronnen aangesloten worden op een warmtenet, dat op zijn beurt verschillende woonkernen en andere consumenten verbindt.

De studie ‘Atelier Diepe Geothermie’ werd uitgevoerd door 51N4E in het kader van LABO RUIMTE en in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen en VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. 

Gekoppelde (of netwerk-) aanpak rond het Kolenspoor in Genk © 51N4E

 

Rapport 'Atelier Diepe Geothermie'

 

Lees meer over 'Atelier Diepe Geothermie'