Vlaamse regering geeft diepe geothermie in Vlaanderen bijkomende stimulans

Op 9 mei besliste de Vlaamse regering om een subsidie van 2 miljoen euro toe te kennen aan het diepegeothermieonderzoek van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), dat aangewend zal worden om een eerste proefboring uit te voeren op de Balmattsite in Mol. Tegelijk loopt er ook een EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 'geothermie 2020' van VITO, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA Kempen) en de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de kempen (IOK), dat onderzoek doet naar de mogelijkheden van diepe geothermie in Vlaanderen en waar ook de Vlaams Bouwmeester bij betrokken is. 

Parallel aan dit EFRO-traject wordt binnenkort, in samenwerking tussen VITO en de Vlaams Bouwmeester, een onderzoekstraject 'Atelier Diepe Geothermie' opgestart. Dit zal nagaan hoe de wisselwerking tussen diepe geothermie en landschap mee bepalend kan zijn voor de energietransitie en voor de ontwikkeling van een kwalitatieve en duurzame leefomgeving.

Het persbericht