Publicatie Pilootprojecten Terug in Omloop voorgesteld Netwerkevent en publicatie sluiten traject Pilootprojecten af

Op 28 maart 2022 organiseerden het Team Vlaams Bouwmeester, de OVAM en de partners van het traject Terug in Omloop een netwerkevent in de Blikfabriek in Hoboken. De resultaten van de vijf pilootprojecten werden er toegelicht. Ze zijn ook samengevat in de publicatie Pilootprojecten Terug in Omloop 2014-2022. U kan deze publicatie bestellen of downloaden en de presentaties van de sprekers herbekijken. 

Het traject Terug in Omloop gaat over het ambitieus en circulair herontwikkelen van brownfields. Het traject koppelt stedelijke transformatie aan economische transitie en geïntegreerde bodemsanering. De pilootprojecten Terug in Omloop bundelen drie grote ambities:

  1. onderbenutte en verontreinigde terreinen weer in gebruik nemen
  2. productie en bedrijvigheid opnieuw een plek geven in de stad
  3. de omslag maken naar een duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie.

De vijf pilootprojecten betreffen allemaal verontreinigde sites. De bodemproblematiek varieert er van behapbaar tot onoplosbaar zonder tussenkomst van de overheid. Ook op het vlak van schaal, bestemming, actoren en circulaire focus zijn de projecten zeer divers. Het gaat om

  1. Timelab in Gent
  2. De Potterij in Mechelen
  3. het gebied van de Havenstraat in Vilvoorde
  4. bedrijventerrein Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren
  5. Lageweg in Hoboken.

De publicatie brengt het verslag van het traject Terug in Omloop en de vijf pilootprojecten. Het eerste deel vertelt het verhaal van de herontwikkeling van de vijf sites. Elk van de vijf projecten doorliep een intensief proces, waarbij heel wat complexe thema’s op de testbank werden gelegd, en waarbij de initiële ambities gaandeweg werden aangescherpt. Het tweede deel bundelt de ervaringen die als lessen kunnen worden meegenomen voor andere complexe herontwikkelingsprojecten.

Eveneens kan u de presentaties van de sprekers op het netwerkevent van 28 maart 2022 opnieuw bekijken.