Publicatie Strategisch onderzoek Pilootprojecten Terug in Omloop

De resultaten van het strategisch onderzoek voor de Pilootprojecten Terug in Omloop werden voor u samengevat in een inspirerende publicatie. Deze publicatie zal de handleiding en het toetsingskader zijn bij de verdere uitwerking van de pilootprojecten. Daarnaast is ze een bron van inspiratie voor iedereen die betrokken is bij de herontwikkeling van vervuilde terreinen.