Projectregisseurs Productief Landschap gezocht voor de begeleiding van ontwerp tot uitvoering

Bent u communicatief, spreken projectgericht werken, ruimtelijke processen, open ruimte en landbouw u aan, en houdt u er van om mensen te motiveren en in een productief verband samen te brengen?

ILVO en Team Vlaams Bouwmeester zoeken vijf projectregisseurs voor de begeleiding van Pilootprojecten Productief Landschap. Hun voornaamste opdracht is de projecten actief begeleiden tot aan uitvoering. In eerste instantie zal de projectregisseur de opmaak van het projectdossier mee sturen en de call naar ontwerpteams voorbereiden. Deze call naar ontwerpteams volgt in april 2015.

Met deze piloot-trajecten willen Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege, Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij, en Ruimte Vlaanderen, ambitieuze projecten helpen realiseren die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve wisselwerking met het landschap en de samenleving.

Per geselecteerde project wordt een regisseur gezocht voor de begeleiding van ontwerp tot uitvoering. Deze regisseur leidt het projectteam bestaande uit de iniatiefnemer en partners, een nog aan te stellen ontwerpteam, deskundige(n), en de projectcoördinator. 

De taak is deeltijds en meerledig: 

  • scherpstellen projectdefinitie 
  • opmaken projectdossier 
  • ambities bewaken 
  • betrokkenen op regelmatige basis samenbrengen
  • terugkoppelen met de projectcoordinator 
  • input leveren voor het onderzoekstraject

Kandidaturen konden ingediend worden tot 15 februari 2015. 

website Productief Landschap