Vlaamse Regering beëindigt samenwerking met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen Persmededeling Vlaamse Regering

De Vlaamse regering heeft op 2 februari jl. ingestemd met het ontslag met onmiddellijke ingang van de Vlaams Bouwmeester.

Deze beslissing is genomen op basis van een rapport van Audit Vlaanderen dat op 29 januari jl. aan de bevoegde administratie en aan de Vlaamse regering ter kennis is gegeven. Het rapport is opgesteld na een forensische auditonderzoek bij de Vlaams Bouwmeester.

Gelet op de lopende procedures en met respect voor de privacy van de betrokken partijen wenst de Vlaamse regering hierover geen verdere verklaringen af te leggen.

De continuïteit van de dienst van de Vlaams Bouwmeester is gegarandeerd, de adjunct-Vlaams Bouwmeester is gevraagd om tijdelijk de leiding van de dienst waar te nemen.