Prijs Publieke Ruimte opnieuw naar Open Oproep project Vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen uitgeroepen tot beste publieke ruimte in Vlaanderen

Elk jaar reikt Infopunt Publieke Ruimte een onderscheiding uit aan de ‘beste’ openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel. De Prijs Publieke Ruimte is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap en voor een kwaliteitsvol ontwerp en vakkundige uitvoering van het project. Voor de tweede maal in drie jaar ging de prijs naar een project dat tot stand kwam via de Open Oproep: het masterplan voor de Antwerpse Scheldekaaien (OO 1119).

Tijdens een live streaming van het Congres en Forum Publieke Ruimte op 9 juni mochten Antwerps schepen van stadsontwikkeling Annick De Ridder en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg de onderscheiding in ontvangst nemen voor de herinrichting van de Scheldekaaien. Het masterplan, opgemaakt door WIT architecten bv-bvba, Proap Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagis, d-recta en IDROESE Infrastrutture Spa, legde de krijtlijnen vast voor de heraanleg van de Scheldekaaien, vanaf het Eilandje in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden van de stad. Aan de ene kant wil het over een lengte van zeven kilometer een Stad aan de Stroom realiseren, met een nieuwe openbare ruimte die de band tussen rivier en stad in ere herstelt. Aan de andere kant moet het Sigmaplan worden uitgevoerd om de stad te beschermen tegen datzelfde water met een nieuwe, hogere en ononderbroken waterkering. De waterkering verdeelt het kaaigebied in een droge stadszijde en een overstroombare rivierzijde. Het gebied Sint-Andries en Zuid is een van de deelgebieden van het masterplan Scheldekaaien. 

In 2018 ging de Prijs Publieke Ruimte ook al naar een Open Oproep project. De stad Mechelen ontving toen de Prijs voor het project ‘Mechelen Centrumas’.

In het dertienjarige bestaan van de Prijs Publieke Ruimte is De Vlaamse Waterweg de eerste opdrachtgever die de onderscheiding twee jaar op rij wint. In 2019 kreeg de Vlaamse Waterweg de Prijs, samen met de stad Kortrijk, voor de Oude Leieboorden Kortrijk.