Posad, NLarchitects, UGent, 3E, Posad en Resourcedesign onderzoeken samen het ruimtelijk potentieel van hernieuwbare energie in Vlaanderen

Zopas werd de opdracht 'Energielandschappen' gegund aan het team Posad-NLarchitects-UGentGeografie /Resourcedesign-3E. Eerder werd uit elf kandidaten aan vijf teams gevraagd een plan van aanpak in te dienen. Naast het team van Posad waren dat de teams HNS-Technum-KEMA, LARS-Ton Venhoeven-Marco Vermeulen, AW-Shift N-LOLA-LIST-Robbrecht en Daem architecten en MAAT-ZUS-ARUP.

De opdracht 'Energielandschappen' kadert binnen LABO RUIMTE, het onderzoekmatig samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester.  De studie wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM),  Ruimte Vlaanderen en de Vlaams Bouwmeester, en zal door deze partners worden begeleid samen met drie externe experts: Sven Stremke (Universiteit Wageningen), Andy van den Dobbelsteen  ( TUDelft) en Bart Hedebouw (het Vlaams Energieagentschap).

De doelstelling is om via kritische analyse en ontwerpend onderzoek te komen tot inspirerende ruimtelijke concepten, ontwerpstrategieën en inrichtingsprincipes die op een duurzame en innovatieve wijze technologieën voor hernieuwbare energie integreren binnen ruimtelijke opgaven, en dit op verschillende schaalniveaus. Daarnaast willen we komen tot relevante aanbevelingen over hoe deze ruimtelijke concepten, ontwerpstrategieën en inrichtingsprincipes gevaloriseerd kunnen worden binnen onderzoek, praktijk en beleidsvoorbereiding.


Het traject 'Energielandschappen' bestaat uit twee Luiken, waarvan Luik 1 nu is  gegund is. Dit eerste luik heeft tot doel om de aanwezige kennis betreffende energielandschappen binnen het VITO te inventariseren en ruimtelijk te verbeelden.  Daarnaast wordt deze kennis gekaderd binnen het brede kennisveld rond energie en wordt er een ontwerpagenda met opgaven uit afgeleid. Vervolgens worden die ontwerpopgaven uitgewerkt en getest via ontwerpend onderzoek, afgetoetst naar concrete haalbaarheid, en in een conclusie geëvalueerd. In 2014 volgt Luik 2, waarin het geheel zal worden gesynthetiseerd in een publicatie en in mogelijke vervolgtrajecten.