Oproep naar ontwerpers Pilootprojecten Productief Landschap

Open ruimte, groot of klein, is als leverancier van onder meer voedsel, energie, waterbuffering, en ontspanningsruimte een onmisbaar ingrediënt van een kwalitatieve samenleving. De komende jaren dient het hoofd geboden te worden aan heel wat uitdagingen met een belangrijke impact op de open ruimte, zoals demografische groei, mobiliteitsproblemen, schaarste aan energie en grondstoffen, enz. Landbouwers beheren en bewerken een groot gedeelte van de open ruimte en zijn bijgevolg belangrijke partners bij het aangaan van de genoemde uitdagingen.

Daarom gingen het Vlaams Ministerie van Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester (TVB), het Departement Landbouw en Visserij, Ruimte Vlaanderen, en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) samen op zoek naar ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met kwalitatieve meerwaarde voor landschap en samenleving. Het resultaat zijn vijf Pilootprojecten Productief Landschap: Dakserre Inagro op REO Veiling in Roeselare, Landbouwpark Tuinen van Stene in Oostende, pachthoeve De Kijfelaar in Herentals, Hoeve De Waterkant in Herk-de-Stad, en Stadslandbouw Maasmechelen.

In plaats van de Vlaamse open ruimte te verdelen en eenzijdig op te eisen willen deze pilootprojecten een productief landschap creëren waarbij productie, energiedelen, natuur, recreatie en biodiversiteit en vergroening samen de open ruimte ondersteunen en ontwikkelen. Eerder dan uit te gaan van een defensieve houding of limitatieve aanpak, wordt een geïntegreerde aanpak beoogd. De projecten vormen real-time labo’s die via ontwerpend onderzoek onder meer testen hoe landbouw in Vlaanderen opnieuw kan functioneren als motor van een vernieuwende maatschappelijke en ruimtelijke evolutie. Ruimtelijke coproductie tussen sectoren en tussen actoren, middenveld en beleid is daarbij geen optie, maar een vereiste. Voor dat ontwerpend onderzoek zijn we nu op zoek naar vijf enthousiaste teams.

Per project werkte een projectteam, samen met de initiatiefnemer(s), een projectdefinitie uit. Hierin worden ambitieuze doelstellingen rond landbouw, architectuur en ruimte geformuleerd. Het is nu aan vijf ontwerpteams om deze ambities verder te vertalen naar vernieuwende maar haalbare visies en plannen op het terrein, steeds in samenspraak met alle betrokkenen.

Hiervoor zijn we op zoek naar multidisciplinaire teams met (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, landbouwdeskundigen,stallenbouwers, serrebouwers, ... die vanuit een onderzoekende ontwerphouding mee vorm willen geven aan ruimtelijke landbouwconcepten voor de toekomst. De taak omvat onder meer het ruimtelijk vertalen en concretiseren van de ambities en onderzoeksvragen uit de projectdefinitie in nauw overleg met alle betrokkenen.

Interesse ?

Meer info op www.productieflandschap.be of mail naar elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be

Kandidaturen dienen ons te bereiken VOOR 12 oktober 2015. Op basis van de interesseverklaringen zullen kandidaten nadien via een bestek gevraagd worden naar een meer uitgebreide offerte.