Oproep aan geïnteresseerden: een toekomstperspectief voor Doel Vul het interesseformulier in vóór 13 september 2019, 18.00 uur

De Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) wil een toekomstperspectief voor het dorp Doel en nabije omgeving laten ontwikkelen, aan de hand van scenario’s en in overleg met alle belanghebbenden (actiegroepen, overheden,…). In een tweede fase volgt daaruit een voorkeurscenario, dat de opdrachtnemer uitwerkt tot een toekomstperspectief op korte en lange termijn, met een visie en een actieprogramma.