Oproep aan geïnteresseerden: een strategische ontwikkelingsvisie voor Borgloon Vul het interesseformulier in vóór 27 september 2019, 12.00u

De stad Borgloon verwierf recent het beschermde Brigittijnenklooster, gelegen aan de straat Nieuwland. De stad wenst de gehele site ‘Klooster Nieuwland’ uit te bouwen tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek. Er werd in die zin al een aantal beleidsbeslissingen genomen. Naast de bibliotheek en de administratieve diensten voor jeugd en gezin, zal ook een kindercampus – met academie en buitenschoolse kinderopvang – hier een plaats krijgen. Met een soepkeukenproject toont de stad ook sociaal-economische ambities. Zij staat vandaag echter voor een fundamenteel vraagstuk: wanneer een deel van de stedelijke administratie vanuit de kern naar Nieuwland verhuist, wat betekent dit dan voor de toekomst van de site Kanunnikenhuis in het stadscentrum? Wellicht komt deze dan in aanmerking voor financiële valorisatie.

Het stadsbestuur wenst ontwerpend onderzoek in te zetten om te komen tot een voorkeurscenario voor de verdere ruimtelijke herbestemming van de kloostersite. De opmaak van een ontwikkelingsvisie voor deze site kan de stad inzicht verschaffen in de preferentiële organisatie en locatie van de eigen dienstverlening. Daarnaast verwacht de stad een advies over mogelijke financiële hefbomen die nieuwbouw of renovatie op de kloostersite mogelijk zouden kunnen maken. Hiervoor wordt in het bijzonder gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site Kanunnikenhuis.

 
Luchtfoto Borgloon met sites voor de strategische ontwikkelingsvisie voor Borgloon