Oproep aan geïnteresseerden: Een sterke kern voor Herne Vul het interesseformulier in vóór 3 april 2019, 12.00u

De gemeente Herne zoekt een enthousiast ontwerpteam om samen te bouwen aan een sterke kern. Herne is een kleine gemeente gelegen in het Pajottenland en aan de taalgrens met Henegouwen. De gemeente wenst een toekomstvisie uit te werken die een kader kan vormen voor ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven. De visie moet een hoge stedenbouwkundige kwaliteit helpen realiseren, met bijzondere aandacht voor kernversterking, een klimaatrobuuste aanleg van de publieke ruimte, het vrijwaren en creëren van open ruimte met verhoogde ecologische waarde, het versterken en zichtbaar maken van de groen-blauwe netwerken en de uitbouw van de trage wegenstructuur.

Meer info