Nieuwe oproep Bouwmeester Label 2023 Dien je projectvoorstel in vóór maandag 20 november 2023

Het Team Vlaams Bouwmeester gaat opnieuw op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Net zoals de vorige jaren gebeurt dit in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut.

Veel interessante ontwerp- en onderzoeksvragen ontstaan in de dagelijkse praktijk, vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budget, timing of beleidscontacten. Het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut zijn zich er ten volle van bewust dat ontwerpers en onderzoekers net bij het begin van dergelijke potentieel beleidsrelevante initiatieven een extra steun kunnen gebruiken. Vandaar het Bouwmeester Label, dat subsidie noch prijs is, maar een stimulans voor ruimtelijk onderzoek zonder opdrachtgever.

Het Bouwmeester Label wil een akte van vertrouwen zijn, gekoppeld aan een bescheiden startup budget om een dossier op te bouwen, aan netwerking te doen, een concepttekst uit te werken, visualisaties te maken… Daarnaast engageert het Team Vlaams Bouwmeester zich om de gekozen projecten mee op de politieke agenda te plaatsen en worden een aantal presentaties en debatten voorzien in samenwerking met het VAi.

Van de inschrijvers wordt één A4-pagina verwacht, een geniale voorzet. De Vlaamse Bouwmeester en het VAi selecteren samen maximum drie laureaten. Ze krijgen elk 6.000€ (excl. btw) om hun voorstel verder uit te werken tot een dossier, dat ze vervolgens kunnen gebruiken om het ingang te doen vinden bij beleidsmakers en administratie. De resultaten zullen worden gepresenteerd en besproken in de reeks Small Talk in het Atelier Bouwmeester.

Projectvoorstellen (1 A4 pdf-formaat) kunnen digitaal ingediend worden vóór 20 november 2023 op

bouwmeesterlabel@vlaanderen.be 

 

Meer info over het BWMSTR Label