lements of Neue Staatsgalerie Stuttgart, James Stirling Elements of Neue Staatsgalerie Stuttgart, James Stirling ©Eagles of Architecture

BWMSTR Label 029 Friday I’m in Love

Eagles of Architecture geven het begrip ‘prefab’ een nieuwe betekenis. Ze noemen prefab alles wat de architectuur behelst: materialen en technieken, beelden en kleuren. Voorbij het materiële wordt prefab voor hen een werkwijze binnen de architectuurdiscipline. Het gebouwde als een in principe herhalende geste: een prefab.

Ze willen de nieuwe architecturale betekenissen van bestaande technieken verkennen door ze in een nieuwe syntaxis te plaatsen. Daartoe hanteren ze een methode van ‘recontextualisering’. Zo staat een roze gipsplaat voor vuurbestendigheid, maar kan je ze in de juiste context ook associëren met de rococo-esthetiek. Dit spel van associaties is hun manier om zich tot de architectuurgeschiedenis te verhouden. Door systematisch tekenwerk willen de Eagles de wetmatigheden van schoonheid openbaren. Tekeningen kunnen de architecturale gegevenheid beschrijven én haar recontextualiseren door herhaaldelijk een bepaald inzicht in een gebouw te analyseren. De vernieuwing ligt voor Eagles of Architecture in de constante dialectiek tussen het hertekenen van bestaande historische luiken enerzijds, en hun herinterpretatie door een slimme recontexctualisering van bepaalde facetten anderzijds.

Onder de noemer ‘Friday I’m in Love’ stellen Eagles of Architecture vrijdagsessies voor waar het bureau de lopende projecten stillegt en de potloden bovenhaalt. Door bij deze sessies architectuur- en kunsttheoretici te betrekken, wordt het tekenen architectuurcultuur.

BWMSTR Label 029 Friday I’m in Love Eagles of Architecture

Projectvoorstel

Lees het projectvoorstel