Lezingenreeks WinVorm 2018 Inschrijven vóór 1 maart 2018

inVorm 2018 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. Met een nieuwe reeks willen de organiserende partners opnieuw een bijdrage leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie.

Traditiegetrouw vinden de meeste lezingen plaats op dinsdagvoormiddag in het auditorium van het VLM-gebouw in Brugge (Velodroomstraat 28). Het programma start telkens stipt om 9u30 en eindigt uiterlijk om 12u30. Op 11 september is er een uitstap gepland (volledige dag).

De deelnameprijs blijft dezelfde en bedraagt € 150 voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest, …) en deelnemers uit de privésector betalen € 250. Voor studenten wordt het deelnamebedrag verlaagd tot € 25. Inschrijven moet gebeuren vóór 1 maart 2018.