IABR–2018+2020–THE MISSING LINK lanceert Curator Statement en Call for Practices Kadidaatstelling tot 22 november 2017

De curatoren van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) voor de edities 2018 en 2020 - Floris Alkemade, Leo Van Broeck en Joachim Declerck - roepen innovatieve praktijken in de hele wereld op om deel te nemen aan The Missing Link: een drie jaar durend programma van kennisdeling, intervisie en gezamenlijk ontwerpend onderzoek in het teken van de transitie naar een weerbare toekomst.

Plaats maken voor transitie

Onze huidige manier van leven, consumeren en produceren stelt de draagkracht van onze planeet steeds meer op de proef. Dit vraagt om een fundamentele sociaal-maatschappelijke en economische transitie, die alleen ‘plaats kan vinden’ als we er tegelijkertijd, en heel letterlijk, ‘plaats voor maken’. Geen transitie naar hernieuwbare energie, geen weerbaar ecosysteem of zorgzame en solidaire leefomgeving zonder daadwerkelijke transformatie van onze stadslandschappen.
 

Ruimte maken is ruimte delen

Deze fundamentele aanpassingen vergen politieke en maatschappelijke keuzes van formaat. Maar ze zijn ook een ontwerpvraag: om gedragsverandering mogelijk te maken, moeten we sociale, ruimtelijke en ecologische vraagstukken weten te koppelen. Op de schaal van het huis, de buurt en de stad tot en met die van de hele planeet. Want ruimte maken is ruimte delen!
 

The Missing Link

IABR–2018+2020 richt zich, vanuit het ontwerp, op de noodzakelijke opschaling en versnelling van de transitie naar een weerbare toekomst. De urgentie is helder, het waarom ook. De vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat kunnen doen. Daarover is veel onzekerheid, daar zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar werkelijk effectieve ruimtelijke transformatie? Hoe doen we dat snel genoeg, op voldoende plekken tegelijk, betaalbaar en op een sociaal-inclusieve manier? En wat is de nieuwe ontwerppraktijk die daarvoor nodig is?
 

Eén programma, twee biënnales

De IABR organiseert de komende twee edities als één doorlopend proces: twee biënnales, één programma. De biënnale van 2018 is een ‘werkbiënnale’. Hier maken we de vertaalslag van bestaande kennis, ontwerpkracht en initiatieven naar nieuwe hypotheses, aanpakken en partnerschappen voor ruimtelijke transformatie. Tussen de edities van 2018 en 2020 slaan we een brug van ontwerpend onderzoek: van agenderen naar bewijslast, van onderzoek naar uitkomst en van plannen naar realisering. In de biënnale van 2020 delen we de resultaten; realistisch, concreet, aanlokkelijk en overtuigend. Een handelingsperspectief met bijbehorende praktijk.
 

Call for Practices

De curatoren van IABR–2018+2020 roepen praktijken uit verschillende domeinen en werelddelen op om deel te nemen aan The Missing Link. Om samen te verkennen en te testen hoe een doelgerichte praktijk kan helpen om de sprong naar een weerbare toekomst te maken. De Call for Practices richt zich op innovatieve praktijken die bruggen bouwen tussen goede plannen, ambitieuze doelen en concrete uitvoering. De IABR nodigt al wie zich aangesproken voelt, uit om de documenten, met inbegrip van alle selectiecriteria en richtlijnen, nauwkeurig te lezen en vervolgens het aanmeldingsformulier op de website van de IABR volledig in te vullen. Alle documenten zijn terug te vinden op www.iabr.nl.