Geslaagde editie Europees Forum Architectuurbeleid (18-20/11/2010)

In het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie heeft afgelopen week het Europees Forum Architectuurbeleid (EFAP-FEPA) plaatsgevonden in Bozar te Brussel. Als co-organisator blikt de Vlaamse Bouwmeester terug op een geslaagde conferentie met ongeveer 200 deelnemers uit een 20-tal landen, voornamelijk vertegenwoordigers van de vier 'pijlers' waarop het EFAP is uitgebouwd (overheden verantwoordelijk voor architectuurbeleid, culturele instellingen die architectuur promoten, professionele architectenorganisaties en, sinds 2009, ook architectuurscholen).

Samen met de Cel Architectuur van de Franstalige Gemeenschap en de Brusselse Bouwmeester heeft de Vlaamse Bouwmeester een gevarieerd programma uitgewerkt rond het thema 'Architectuur als hefboom voor sociale cohesie', aansluitend bij het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. De keuze viel op een gemengde formule met lezingen, een debat en presentaties van praktijkvoorbeelden in de voormiddag en een plaatsbezoek aan interessante gerealiseerde projecten in de namiddag. Dit bleek een goede zet om de aandacht van de deelnemers vast te houden, informele uitwisselingen te bevorderen en de context van interventies tastbaar te maken.

De Vlaamse Bouwmeester verzorgde de uitstap naar Antwerpen op donderdag 18 november. Het programma van die namiddag omvatte twee luiken.

Een eerste deel stond in het teken van recente wijkontwikkelings- en stadsvernieuwingsprojecten opgezet door de Stad Antwerpen. In het Atlasgebouw, waar nieuwkomers onthaald worden door de Stad, werden de deelnemers ontvangen door burgemeester Patrick Janssens en stadsbouwmeester Kristiaan Borret.

Na een toelichting over de projecten, hun uitdagingen en doelstellingen op sociaal vlak, volgde een geleide wandeling in de stationsbuurt langs het Designcenter De Winkelhaak, de projecten Arboretum en Offerandestraat, diverse woningbouwprojecten van Vespa en de nieuwe stadsbibliotheek Permeke. Daarna maakten de deelnemers een busrit langs het park Spoor-Noord, het Eilandje met het bijna afgewerkte MAS, de Scheldekaaien en het Gerechtsgebouw.

Na deze kennismaking met diverse initiatieven van de Stad Antwerpen, volgde een tweede, meer algemeen luik over het Vlaams architectuurbeleid. De nieuwe vleugel van deSingel vormde hiervoor het uitgelezen kader. Katrien Vandermarliere (VAi) heette het gezelschap welkom. Jan Vermassen (kabinet Cultuur) en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen gaven toelichtingen over architectuur in Vlaanderen en de wijze waarop publiek opdrachtgeverschap wordt ingevuld. De avond werd afgesloten met een buffet en een vrij bezoek aan de expositie over Renaat Braem. Alle bezoekers ontvingen het laatste Jaarboek Vlaanderen van de administratie Cultuur en het boek "In publieke opdracht" van de Vlaamse Bouwmeester.

Op vrijdag- en zaterdagnamiddag konden de deelnemers een vergelijkbaar programma volgen in Luik en Brussel. Op die manier kregen ze zowel een beeld van concrete projecten in de drie grootste Belgische steden, als van het architectuurbeleid op het niveau van de Gemeenschappen en Gewesten.

Het gedetailleerd programma van de conferentie vindt u hier.

Meer informatie over het Europees Forum Architectuurbeleid:

www.efap-fepa.eu