Drie ontwerpteams aangesteld voor onderzoek naar de rand van en rond Brussel Tweede fase van het LABO RUIMTE onderzoek gaat van start

In 2020 vatte LABO RUIMTE – het samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester – , in samenwerking met de Brusselse tegenhangers – Perspective.brussels en de Brussels Bouwmeester – een onderzoek aan naar de transformatie van het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel. In een net opgestarte tweede fase gaan drie ontwerpteams aan de slag op drie concrete zones. 

Voor de vernieuwing van de historische stad of de 19de-eeuwse gordel zijn de voorbije jaren al heel wat nieuwe ontwerpstrategieën en instrumenten ontwikkeld, voor de transformatie van de 20ste-eeuwse gordel is dit nog veel minder het geval. In andere Belgische steden werden al onderzoeken gelanceerd om meer inzicht te krijgen in de specificiteit van dit gebied. De complexiteit van het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel, en de verschillen aan beide kanten van de gewestgrens, hebben we nog te weinig in de vingers.

Dit 20ste-eeuwse randgebied, dat het midden houdt tussen voorstad en periferie, stelt ons voor tal van stedelijke en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, milieu, gezondheid, maar ook op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid.

Een verkenningsteam, dat zich verenigde onder de naam LABO XX+I, maakte in een eerste fase een diagnose op van het ruimtelijk functioneren en de uitdagingen voor dit gebied, en bundelde de resultaten in een atlas. Voor de tweede fase van het onderzoek lanceerden we een oproep aan ontwerpteams. Op basis van de ontvangen offertes kozen we voor de drie ontwerpende onderzoeken, die het transformerend vermogen van bepaalde sturende principes op drie concrete zones moeten nagaan, de volgende teams:

  • Het team van Plusoffice en Anyways gaat aan de slag rond het thema ‘de bereikbare stad’ op de as Jette-Zellik-Asse. Zij zullen onderzoeken hoe zachte modi (fietsen, wandelen, micromobiliteit,…) een hefboom kunnen worden voor een nieuw type stadsproject.
  • Het team van 1010 Architecture Urbanism en Fallow gaat aan de slag op de Woluwevallei tussen Kraainem en Sint-Lambrechts-Woluwe en onderzoekt daar de opgave van ‘de leefbare stad’. Zij zullen in kaart brengen hoe een waterbewuste stadsontwikkeling opgezet kan worden, over de gewestgrenzen heen.
  • Het team van GRAU en CityTools werkt op de zone Erasmus in Anderlecht rond het thema ‘de dubbele korrel’. Ze gaan op zoek naar manieren om om te gaan met schaalverschillen in de bebouwing, en hoe we in de confrontatie van campussen of grootschalige metropolitane voorzieningen enerzijds, en het kleinschaliger woonweefsel anderzijds meer en beter kunnen inzetten op nabijheid, op meervoudig en zorgvuldiger ruimtegebruik.

Er zijn gemeenschappelijke werksessies voorzien, zodat de drie teams bevindingen kunnen uitwisselen om zo elk specifieke kennis te ontwikkelen. Deze tweede fase van het onderzoek loopt van de zomer van 2021 tot voorjaar 2022. Daarna volgt nog een synthesefase waarin de inzichten uit het hele traject gebundeld worden.