Dialoogmoment Vlaamse Steden en Gemeenten Op dinsdag 1 oktober in De Krook in Gent

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat bOb Van Reeth als eerste Vlaamse Bouwmeester van start ging. Het Team Vlaams Bouwmeester viert deze verjaardag onder andere met een speciaal programma gewijd aan zijn belangrijkste stakeholders: de Vlaamse steden en gemeenten. Op 1 oktober 2019 gaan Bouwmeester Leo Van Broeck en zijn team in dialoog met de lokale besturen.

We stellen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden de instrumenten voor waarmee het Team Vlaams Bouwmeester lokale overheden ondersteunt bij de bewaking en bevordering van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit, en gaan in gesprek rond de vraag hoe we met die instrumenten in de toekomst nog beter kunnen inspelen op de veranderende noden, vragen en verwachtingen van publieke opdrachtgevers.

We sluiten de voormiddag feestelijk af met de uitreiking van de Prijs Wivina Demeester 2019 voor Excellent Bouwheerschap. Na de lunch bieden we u een geleid bezoek aan de tentoonstelling “Open Oproep, 20 jaar architectuur in publieke opdracht” en aan de Boekentoren van de Universiteit Gent (de opdracht voor de restauratie werd via een Open Oproep toegewezen).

Programma

09:30

Onthaal met koffie

10:00

Korte intro over de Open Oproep, de Bouwmeester adviesverlening en de Bouwmeester Scan

10:15

Drie concrete cases uitgelicht: lokale besturen en ontwerpers getuigen

11:30

Panelgesprek rond vragen en nieuwe uitdagingen die leven bij lokale besturen, en hoe het Team Vlaams Bouwmeester hierop kan inspelen

12:00

Uitreiking Prijs Wivina Demeester 2019 voor Excellent Bouwheerschap door juryvoorzitter Stefan Devoldere

12:40

Lunch, met mogelijkheid tot gesprek met teamleden

13:45

Korte wandeling naar het Vandenhove Centrum voor architectuur en kunst

14:00

Geleid bezoek aan de expo “Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht” en aan de Boekentoren, een Open Oproep restauratieproject in uitvoering

16:00

Einde

 

Het Dialoogmoment Vlaamse steden en gemeenten wordt georganiseerd door het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met de VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw Universiteit Gent.

De Krook, Gent © Tim Van de Velde

Locatie

Het dialoogmoment vindt plaats op dinsdag 1 oktober in De Krook in Gent, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent, in zaal De Blauwe Vogel.

De rondleidingen in de namiddag vinden plaats in het Vandenhove Centrum voor architectuur en kunst, Rozier 1, 9000 Gent en in de naburige Boekentoren.