De projecten van de Prijs Wivina Demeester 2023 in het tijdschrift 'Ruimte' Hoe ontmoetingsruimte ons leert samenleven in diversiteit

Uit de met de Prijs Wivina Demeester 2023 bekroonde projecten blijkt dat Vlaamse steden en gemeenten zich willen inzetten voor het creëren van ontmoetingsruimte. Volkomen terecht, want het Vlaams Stedenbeleid (2022) beschouwt het leren samenleven in diversiteit als een van de grote sociale uitdagingen van onze tijd. Maar welke relaties kunnen mensen die elkaar niet geregeld opzoeken, aangaan? Hoe kan ruimtelijk ontwerp de omgang stimuleren tussen mensen die etnisch-cultureel en socio-economisch van elkaar verschillen? In dit artikel zoekt Marleen Goethals, jurylid van de Prijs Wivina Demeester 2023, een antwoord op deze vragen aan de hand van de bekroonde projecten voor drie soorten ruimte: de publieke, de semipublieke en de institutionele ruimte.