André Loeckx wint Ultima voor Architectuur “Een schaduwfiguur in het midden van verandering”

Op 18 mei reikte het departement Cultuur de Ultimas 2020 uit. André Loeckx wint welverdiend de prijs in de categorie Architectuur. Loeckx is sedert 2017 een gewaardeerd lid van de expertengroep Vlaams Bouwmeester, en gold ook voordien al als een bezieler van het bouwmeesterschap.

De twaalf cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap werden uitgereikt tijdens een online awardshow op VRT NU. André Loeckx, emeritus hoogleraar aan het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven, werd laureaat in de categorie Architectuur. De jury, voorgezeten door Marc Dubois, roemt André Loeckx als ‘een veelzijdig ingenieur architect die, vaak vanuit de schaduw, een fundamentele rol heeft gespeeld voor het huidige bloeiende architectuurklimaat in Vlaanderen en Brussel’ en als ‘een levend voorbeeld van het belang van project- en architectuurkritiek als basis voor ruimtelijke kwaliteit.’

Het Team Vlaams Bouwmeester deed in de voorbije decennia herhaaldelijk een beroep op André Loeckx’ expertise. Hij treedt geregeld op als extern deskundige in het kader van de Open Oproep en andere adviesverlening, en leverde gewaardeerde bijdragen aan diverse van onze publicaties. Zo voerde hij in 2013 een uitgebreid gesprek met toenmalig Bouwmeester Peter Swinnen en zijn twee voorgangers, nam hij meerdere onderzoeksrapporten van Labo Ruimte, het samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en het Departement Omgeving, kritisch onder de loep enzovoort. De opeenvolgende Bouwmeesters en het Team hebben in hem steeds een inspirerende en constructieve partner gevonden, die het bouwmeesterschap heeft versterkt en verdedigd, en daarbij steeds opnieuw aandacht vroeg voor de sociale dimensie van architectuur en publiek opdrachtgeverschap.

Sedert 2016 is André Loeckx ook als lid van de eerste Bouwmeester expertengroep bij de werking betrokken. In een gesprek met Joeri De Bruyn zei hij daarover: “Wij zijn geen kwaliteitskamer zoals die bestaat in een gemeente of een stad, die de kwaliteit van een project of een beleid in het oog houdt. Het is ons meer te doen om reflecteren over wat de kwaliteit van de werking van de Bouwmeester inhoudt en die verder te ontwikkelen.” Dat heeft André Loeckx zonder enige twijfel met veel bezieling gedaan, de Bouwmeester en het hele Team zijn hem daar zeer dankbaar voor.

André Loeckx

©Katrijn Van Giel